Thursday, November 21, 2013

Gren Zavjalov on Vanity Fair


 Ph. Sergi Pons
Stylist Simone Giudarelli

No comments:

Post a Comment